OCENI OVOGODIŠNJU DEČJU NEDELJU


FANTASTIČAN
IMA PUNO AKTIVNOSTI, ALI...
MOŽE DA PROĐE
AKO NEMAMO DRUGOG IZBORA
UŽASAN
PO MENI NE BI TREBALO ORGANIZOVATI DEČJU NEDELJU
 
OSNIVANJE OSNOVNE ŠKOLE “SEVER ĐURKIĆ“
Po oslobođenju 1945. godine u Bečeju je postojala jedna jedinstvena četvororazredna Osnovna škola čime je zadržana predratna organizaciona struktura osnovnih škola. Prvi upravnik ove škole bio je Roman Sladić a školu je pohađalo 1983 učenika. Već 1952, godine broj učenika popeo se na 3121 koji su bili raspoređeni u 19 školskih zgrada, sa 54 učionice i 79 odeljenja što govorio da je na jednu učionicu dolazilo preko pedeset đaka.
Ovakva organizacija zadržala se do 31. avgusta 1955. godine kada prestaje da radi nepotpuna Gimnazija sa mađarskim nastavnim jezikom i kada se formiraju tri osnovne škole: “Zdravko Gložanski” (upravnica Angelina Čanković), “Petefi Šandor” (upravnik Laslo Kovač) i “Šamu Mihalj” (upravnik Milutin Hadnađev). Dve godine kasnije Narodni odbor opštine Bečej, a po preporuci prosvetne 10 Sever Đurkić, bistaisnpekcije NOS-a Vrbas, doneo je odluku da se iz Osmogodišnje škole “Zdravko Gložanski”, koja je tada imala 35 odeljenja izdvoje neki razredi i formira nova škola. Prvog februara 1957. godine rešenjem br. 07-297/57 od 25. januara 1957. godine NOS-a Vrbas formirana je Osmogodišnja škola “Sever Đurkić”.
Za upravitelja škole postavljena je Melanija Perišić koja je do tada bila učiteljica u Osnovnoj školi “Petefi Šandor” u Bečeju. Međutim, rad ove škole nastavljen je u prostorijama Osnovne škole “Zdravko Gložanski” jer novoosnovana škola nije imala svoje prostorije. Takođe, i materijalni rashodi su ostali zajednički sa školom “Zdravko Gložanski”. Nastava je vođena po smenama, mesečno. Jedan mesec pre podne a drugi po podne. Nastavna i druga sredstva škole nabavljana su iz zajedničkih finansija pa su i sporazumno korišćena.
Osnovna škola “Sever Đurkić” počela je da radi sa dvadeset odeljenja od toga devet nižih i jedanaest viših sa, ukupno, 664 učenika, 316 u nižim i 348 u višim odeljenjima. Prva sekretarica škole bila je Anđelka Barišić dotadašnja učiteljica u Osnovnoj školi “Petefi Šandor” u Bečeju. Dotadašnji učitelji: Anđelka Damjanović, Zagorka Bajiš, Rozalija Sekereš, Rozalija Bobin, Dobrila Pejčić, Šandor Berec, Jovanka Volentirov, Laslo Molnar i nastavnici škole: Ilija Milovanov, Natalija Jelkić, Marija Nikolić, Milica Grčić, Josif Maćešić, Žužana Grubić, Nada Borota, Božidar Grubić, Ivanka Kurćanov, Gorinka Radivojev, Blagoja Ristivojević, Zagorka Ostojić, Branka Mogorović, Vasilija Babović, Miroslava Grčić, Anka Mudreša, OŠ “Zdravko Gložanski” nastavili su rad u školi OŠ “Sever Đurkić” kao i Vladimir Kolesar profesor Gimnazije koji je dopunjavao časove u ovoj školi.

1956/57
Školom upravljaju školski odbor, nastavničko veće i upravitelj škole a 15. marta 1958. godine je imao 15 članova: Aleksandar Pajić, Sofija Jovičić, Petar Šokić, Gavra Oćimov, Ištvan Kovač, Mile Fehirov, Nikola Damjanović, Ilinka Petković, Evica Svirčević, Saveta Neimarević, Slobodan Kijić, Dimitar Rudan, Ilija Milovanov, Melanija Perišić i Božidar Grubić. Za predsednika je izabran Aleksandar Pajić, službenik Narodnog odbora Opštine Bečej. Do kraja školske godine odbor je održao pet sednica dok se nastavničko veće okupilo osam puta. Školsku godinu je završilo nešto 79,90 odsto đaka. Inače,u okviru slobodnih aktivnosti učenika radile su: literarna, modelarska i likovna sekcija, mladi prirodnjaci, fizičari i matematičari i hor.

1957/58
Školska godina počela 06. septembra sa novom nastavnicom nemačkog jezika Nadeždom Dimitrijević i učiteljom Laslom Molnarom. Nova školska godina je organizovana u 21 odeljenju sa 661 đakom. Pozitivne ocene dobilo je 79,50 odsto učenika. Na predlog Ivanke Kirćanov osnovan je tamburaški orkestar koji je na početku dirigovala idejni tvorac a kasnije Dimitrije Hadnađev, učitelj u penziji. U sklopu kulturno-zabavnog života učenika od većih manifestacija bile su:opštinska smotra horova, na kojoj je učestvovao i hor ove škole kao i školska priredba 22.maja. Gimnastičari škole osvojili su 2. mestou ukupnom plasmanu u gimnastičkom višeboju.

1958/59
Prvi put se u školi organizuje nastava na srpskohrvatskom u mađarskom jeziku i u višim razredima. Upisano je 627 učenika u 20 odeljenja (osam na mađarskom a 12 na srpskohrvatskom jeziku). U školi je radila i đačka kuhinja koju je koristilo oko 600 učenika. Prosek onih koji su pozitivno završili razred je poboljšan na 85,74 odsto. Održano je više kulturno zabavnih priredbi. Kolektiv je uvećan za četiri nova člana a školski odbor se, pored tekućih pitanja, bavio i brigom o uticaju religije na učenike i pohađanja veronauke. Uveliko se spremala proslava povodom četiri decenije Konunističke partije Jugoslavije. Klub mladih tehničara na opštinskom takmičenju u Vrbasu osvaja drugo mesto.

1959/60
Školsku godinu je upisalo 672 učenika a uspešno je završilo 360 u višim i 312 u nižim razredima (78,81 odsto). Uvećavaju se učenička i nastavnička biblioteka a zimski raspust je iskorišćen za skijanje na Goču a letnji za 21-dnodnevno logorovanje u Ovčar banji. Tamburaški orkestar je pripremio bogat program koji je sniman za Radio Novi Sad.

1960/61
Upisano je ukupno 728 učenika u 24 odeljenja, deset u nižim a 14 u višim razredima. Prosek pozitivno ocenjenih povećao se u odnosu na prethodnu školsku godinu na 85,99 odsto a školska kuhinja sprema užinu za preko 650 đaka. Vannastavne aktivnosti su sve popularnije pa u školi deluje dvadesetak sekcija a najbrojniji je hor sa preko 150 učenika.U cilju povezivanja škole i društvene sredine oraganizovano je više poseta privrednim organizacijama i poljoprivrednim dobrima a svaki učenik osmog razreda je proveo jedan dan u preduzeću

1961/62
I ove školske godine povećao se broj upisanih učenika na 775 u 25 odeljenja (10 nižih i 15 viših). Na mađarskom jeziku radilo je pet nižih i tri viša odeljenja. Svi predmeti bili su stručno zastupljeni osim ruskog jezika i fizičkog vaspitanja. I ove godine je organizovana dopunska nastava u cilju poboljšanja uspeha učenika pa je kraj školske godine uspešno završilo 80,38 odsto učenika ali je vannastavna aktivnost i dalje omiljena među đacima.

1962/63
Školu je upisalo 792 učenika koji su raspoređeni u 25 odeljenja a nastava organizovana na jeziku. Gotovo polovina učenika (357) učestvuje srpskohrvatskom i mađarskom u raznovrsnim vannastavnim aktivnostima.I dalje najviše đaka je uključeno u hor itamburaški orkestar.

1963/64
Od prvog do osmog razreda upisano je 778 učenika od kojih je 81,8 odsto uspešno završilo razred. Školski odbor se sve više, pored tekućih pitanja i rada u školi bavi i problemima porodice đaka. Razredna veća bavila su se odnosima učenika i nastavnika, problemom opterećenosti đaka i njihovim društvenim životom. U toku školske godine organizovana je dopunska nastava iz 9 predmeta u 16 odeljenja kojom je obuhvaćeno 317 učenika od kojih je 272-oje uspešno završilo razred. U sedam nastavnih grupa organizovane su slobodne aktivnosti, kao i tri kulturno-zabavne grupe, tri za fizičku kulturu a 18 učenika je učestvovalo u proizvodnom radu ostvarivši prihod od 55.000,00 dinara.Na društveno korisnom radu učestvovalo je 165 učenika i 9 nastavnika koji su ostvarili 792 radna časa. Nastavničko veće je pohvalilo 34 đaka. Pod rukovodstvom učitelja Milutina Hadnađeva održano je više uspelih priredbi “mikrofon je vaš” a učenici Škole su učestvovali i na otvaranju majskih igara.

1964/65

Redovna nastava organizovana za 778 učenika (317 u nižim i 461 u višim razredima). Nastavu vodilo 9 učitelja, 19 nastavnika i tri profesora u predmetnoj nastavi. Na početku školske godine donešen je program rada škole, individualni planovi nastavnika. Za učenike koji su zaostajali u učenju i praćenju gradiva organizovana je dopunska nastava dok je za one koji su pokazali posebno interesovanje iz jednog ili više predmeta organizovan dodatni rad u okviru slobodnih aktivnosti.Učenici, članovi naučnih grupa učestvovali su na Olimpijadi znanja gde su pokazali zavidan uspeh predstavljajući Školu na republičkom takmičenju. Sport je takođe bio zastupljen kroz fiskulturna popodneva. Povodom Dana škole grupa učenika je posetila grob Severa Đurkića sa njegovom majkom Katom Đurkić. Održano je 120 odeljenskih sastanaka sa 65 predavanja kao deo saradnje nastavnika i roditelja.

1965/66

Školska godina je trajala od 05. septembra 1965. do 20. juna 1966. godine a pohađalo je 751 učenik u 24 odeljenja. Pozitivno ocenjenih učenika na kraju školske godine bilo je 79 odsto. Pohvaljeno je 179 učenika za uspešno učenje i primerno vladanje, kao i rad u slobodnim aktivnostima. Radni kolektiv je, u cilju upoznavanja istorijskih spomenika u užoj Srbiji organizovao trodnevni izlet sa posetama: Valjevu, Kraljevu, Titovom Užicu, Čačku, Mataruškoj banji, Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Oplencu, Beogradu i drugim mestima.

1966/67

Početak godine započelo je nešto manje učenika nego prethodne, ukupno 722 đaka u 24 odeljenja. Uspešno je završilo razred 80,7 odsto učenika. Besplatna užina je obezbeđena za devet učenika dok je njih sedam dobilo udžbenike i školski pribor.Takođe besplatno. Na opštinskoj smotri dostignuća učenika osnovnih škola najviše uspeha u ekipnom plasmanu imalisu đaci ove Škole sa šest prvih mesta, dva druga i jednim trećim mestom. Prva mesta osvojili su: Jadranka Perišić i Danica Mandić, osmi razredi (fizika), Branislav Milovanov, sedmi razredi i Milivoj Mitrović i Slavica osmi razredi (hemija), Šandor Šagi, šesti Davidović, razredi (hemija), Marica Dragičević, sedmi razredi (poznavanje prirode), Marica Dragičević, sedmi razredi (biologija), Bojka Trbić i Olga Hercegov, osmi razredi (biologija).

1967/68

Upisano 734 učenika u 24 odeljenja a nastava i dalje organizovana na dva nastavna jezika – srpskohrvatskom (17 razreda) i mađarskom (7razreda). Učenici, članovi dramske sekcije, uspešno su izveli pozorišni komad “Čin i Čen” u kojem je učestvovalo 60 đaka. Na četiri predstave gledalo ih je preko 1200 posetilaca a nije izostao ni finansijski efekat – ukupan prihod na 4 priredbe iznosio je 117.000,00 starih dinar. Zarađen novac je potrošen za put do Beograda i odlazak na predstavu “Bajka o starom pastiru”, dečjeg pozorišta “Boško Buha”. Učenici i nastavnici masovno učestvovali u Akciji branja paprika na poljima PIK-a Bečej.

1968/69

Upisano 706 učenika u 24 odeljenja. Petog septembra organizovan je svečani prijem učenika prvih razreda. Uz prigodan program svaki prvak je dobio svesku, olovku i čokoladu.Povodom dana učenika 3. razreda posetili su roditelješkole, 14. septembra, grupa Severa Đurkića. Drugog oktobra grupa učenika, predstavnika svih razreda i nekoliko nastavnika položili su cveće na grob Severa Đurkića. Najbolji učenici, vukovci, Judit Boldižar, Verona Šagi, Milenko Perišić i Mihajlo Kozanegra, sa svojim vršnjacima iz drugih škola, bili na prijemu kod predsednika Opštinske konferencije Socijalističkogsaveza Emila Petrovića.

1969/70

Na početku ove školske godine Školi je pripojeno šest odeljenja Osnovne škole “Đuro Salaj” iz Mileševa. Upisano je 820 učenika u 31 odeljenju. U saradnji sa muzičkom sekcijom članovi literarne sekcije su pripremili prigodan program 2.oktobra kome su prisustvovali i roditelji Severa Đurkića Aleksandar i Kata .O životu Severa Đurkića govorila njegova mama Kata.U maju je u Zrenjaninu održano takmičenje u lepom recitovanju na kome je Viktorija Šarkov (učenica 7/1 razreda) osvojila drugu nagradu (desetodnevno letovanje na moru) a treću nagradu (ruski sat) Eržebet Maković učenica 4/1 razreda. Članovi literarne družine uspešno učestvovali na konkursima literarnih radova časopisa «Zmaj». Nagrađeni su: Milivoj Marin, Nela Fireši, Cane Nareski i Sonja Miranović. U maju su školu posetili Aleksandar i Kata Đurkić na radost učenika i nastavnika. Uz kratko prisećanje na sina heroja i poslednje reči upućene majci baka Kata je dala zamotuljak direktorki Škole Melaniji Perišić uz reči: «Melo, ovih sto hiljada dinara daj, dete, siromašnoj deci za letovanje». Novac su baba Kata i deda Šandor skupili od svoje penzije.

1970/71

Školu je upisao 771 učenik koji su bili podeljeni u 29 odeljenja od prvog do osmog razreda. Devet odeljenja radilo je na mađarskom a 20 na srpskohrvatskom jeziku.Učenici su, kao i svake godine, 2. oktobra posetili roditelje Severa Đurkića. U junu su učenici otišli na petodnevnu ekskurziju u Bosnu i Crnu Goru. Na opštinskom takmičenju u pružanju prve pomoći predstavnici Škole najbolji među svojim vršnjacima sa osvojena 223 boda.

1971/72

Upisano 772 učenika koji su raspoređeni u 31 odeljenje. Učenicu su, pored brojnih vannastavnih aktivnosti učestvovali u sečenju paprika u fabrici konzervi i organizovali akciju okopavanje borića.Održano je opštinsko takmičenje pokreta “nauka mladima”. Učenici Živka Bogojev(7.razred), Cane Nereski (8. razred), Stevan Ivanov(7. razred), Aleksandar Pavlović(8.razred), Branimir Blažin(7. razred) i Laslo Barbaci(8. razred) čine okosnicu sedmočlane opštinske ekipe koja je stekla uslov za učešće na pokrajinskom takmičenju. Desetog juna 1972.godine položen je kamen temeljac za novu školsku zgradu. Kamen temeljac je položio predsednik Skupštine opštine Bečej Radovan Topalski. Time se nakon 15 godina postojanja Škole i podstanarstva u šest školskih objekata u gradu i na tri mesta na imanju PIK-a “Bečej” video kraj nedaćama.

1972/73

Na početku školske godine dotadašnja direktorka Melanija Perišić je razrešena dužnosti zbog odlaska na novi posao u Novi Sad. Njeno mesto zauzeo je Veljko Miranović, profesor, na četiri godine a pomoćnik mu je učitelj Ištvan Čorba. Upisano je 760 učenika u 30 odeljenja. Kako bi se poboljšao rad učenika pojedinačno a i odeljenja Nastavničko veće je odlučilo da su razredne starešine obavezne da posećuju časove svoga odeljenja i da stalno sarađuju sa predmetnim nastavnicima.

1973/74

Na početku školske godine izvršen je razmeštaj nastavnog kadra koji je radio u područnim odeljenjima. Po odluci Nastavničkog veća, uz saglasnost roditelja ukinuto je odeljenje na Kipovu sa nastavom na srpskohrvatskom jeziku i odeljenje na Jezeru sa nastavom na mađarskom jeziku. Učitelji koji su radili na područnim odeljenjima su razmešteni a za učenike ukinutih odeljenja obezbeđen je besplatan prevoz do Bečeja. Po odluci Skupštine opštine Bečej Školi su pripojena odeljenja sa nastavom na srpskohrvatskom jeziku iz Mileševa. Pored 44 učenika Škola je preuzela i dva nastavnika: Ljubicu Petković, srpskohrvatski jezik i Dimitrija Đurovića, istorija i geografija. Upisano je, ukupno 796 učenika koji su raspoređeni u 30 odeljenja.U cilju proširivanja uticaja Škole na vaspitanje i učenika i uticaja na društvenu sredinu, organizovana je kulturna i javna delatnost Škole, koja je obuhvatila proslave i svečanosti. Na Pokrajinskom takmičenju “Nauka mladima” u Somboru učenica sedmog razreda Ljiljana Rakić zauzela je drugo mesto iz hemije, čime je stekla pravo da bude u ekipi SAPV na Saveznom takmičenju u Ljubljani. Učenik Stevan Boarov takmičio se sa najboljim matematičarima Srbije, pošto je pobedio na Zonskom takmičenju. Učenike i nastavnike Škole 14. februara 1974. godine potresla je vest o smrti Kate Đurkić, majke Severa Đurkića, čije ime Škola nosi, koja je od prvog dana bila, gotovo, član kolektiva ravnopravno učestvujući u mnogim akcijama zaposlenih poput priloga za zajam za prugu Beograd-Bar.

1974/75

Upisano je 856 učenika raspoređenih u 30 odeljenja. Nastavničko veće je, u dogovoru sa roditeljima, donelo odluku da se ukine odeljenje na Bregu zbog malog broja učenika.Za učenike ukinutog odeljenja obezbeđen je besplatan prevoz do centralne škole u Bečeju.Preseljenje u novu zgradu, čime je okončan podstanarski rad učenika i nastavnika Škole,26. novembra 1974. godine doneo je radost predstavljajući događaj od izuzetne važnosti.Svečanosti otvaranja Škole prisustvovalo je 90 zvanica, predstavnika društveno-političke elite Pokrajine i Opštine.Goste je pozdravila Nadežda Molnar, predsednica Zbora radnika Škole kao i Ištvan Žolnai, pomoćnik direktora i Veljko Mijanović, direktor Škole. Za izgradnju prve faze Škole utrošeno je deset miliona dinara, 3.530.000,00 dinara obezbeđeno je samodoprinosom građana a ostalo iz kredita Vojvođanske banke kao i od Opštinske zajednice obrazovanja. Objekat su projektovali arhitekte Jelisaveta Živkov i Stojan Subakov a izgradilo ga preduzeće “Zidar” iz Bečeja. Školu je svečano otvorio predsednik Veća udruženog rada SO Bečej Imre Varga, nakon čega su učenici Škole izveli kulturno-umetnički program. Na kraju prvog polugodišta održan je zajednički sastanak u novoj školskoj zgradi sa kolegama OŠ “Zdravko Gložanski” i razmenjeni su pokloni.Kolektiv OŠ “Zdravko Gložanski” poklonio je kolegama crno beli televizor a domaćini su, dojučerašnjim cimerima, poklonili nameštaj u vrednosti 24.000,00 dinara. Na dan borca 4.jula 1975. godine otkriveno je spomen obeležje Severu Đurkiću rad akademskog slikara izSente Jožefa Beneša.

1975/76

Školska godina počela je 1. septembra. Uz saglasnost roditelja ukinuto je odeljenje na Jezeru, koje je vodila učiteljica Anica Aleksić a učenici su prešli u novu školsku zgradu u Bečeju. Upisano je 850 učenika u 31-om odeljenju.

1976/77

Školu je upisalo 888 učenika. “Za izuzetne rezultate u obazovno vaspitnom procesu u Školi i doprinos u radu stručnih organa i organa samoupravljanja u Školi kao i za otvorenu saradnju sa boračkom organizacijom i SIZ-om za predškolsko i osnovno obrazovanje Skupštine opštine Bečeja”,nastavnicama srpskohrvatskog Stanojki Živković i biologije LjiljaniOstojić dodeljene su povelja i priznanje. Početkom novembra nastavnica srpskohrvatskog Stanojka Živković je napustila Školu zbog odlaska na novo radno mesto. U Školi je radio 51 radnik 4 nastavnika sa visokom stručnom spremom, 20 nastavnika sa višom, 3 nastavnika razredne nastave, 12 učitelja sa srednjom školom, 1 administrativni radnik i 8 nekvalifikovanih radnika. U toku školske godine primljeno je pet novih radnika a dvoje je otišlo u starosnu penziju. Grupe fizičara, biologa, hemičara i geografa su na Opštinskom takmičenju u okviru Pokreta “Nauka mladima” imao zapažene rezultate. Prvo mesto osvojili su: Brankica Rusov iz fizike, Radoje Jovanović iz biologije i Zoran Todorović iz geografije.Drugo mesto: Đuro Vadlja i Ljiljana Radivojević iz fizike, Melita Čalenić iz geografije. Treće mesto: Goran Višnjević iz fizike, Ljiljana Perčinovski iz biologije i Zoran Kovač iz geografije. Učenici, članovi horske, folklorne likovne, sportske i drugih sekcija učestvovali su na raznim smotrama i takmičenjima i imali zapažene rezultate.

1977/78

Školska godina počela 1. septembra a upisalo je 908 učenika koji su raspoređeni u 32 odeljenja. Školu je napustio direktor Veljko Miranović zbog odlaska na novu dužnost u Zajedničku srednju školu “Vlada Provči” u Bečeju. Vršilac dužnosti direktora bila je Ljiljana Ostojić, nastavnica biologije. Već 1.oktobra 1977. godine za direktora je izabran Dušan Karlaš iz Zajedničke srednje škole “Vlada Provči”. Školu su napustili i Ljubica Stepanov, prešla u Žabalj, i Dimitrije Đurović, otišao u penziju. U oktobru 1977. godine započela je treća faza izgradnje Škole izgradnjom šest učionica za potrebe ove i “Specijalne škole “. Na Pokrajinskoj smotri horova hor učenika OŠ “Sever Đurkić” osvojio je srebrnu plaketu. I članovi drugih sekcija imali su zapažene nastupe na raznim pokrajinskim i republičkim smotrama.

1978/79

Upisano je 879 učenika u 31 odeljenju. 11.oktobra 1978. godine Školu je napustio direktor Dušan Karlaš a umesto njega je izabran Jovan Belošev, profesor i pomoćnik direktora Zajedničke srednje škole “Vlado Provči”. U školi je bilo 81 učenik-putnika sa Kipova, Jezera, Drljana, Centra, Brega i Mileševa za koje je organizovan prevoz a za 5 učenika sa udaljenih salaša obezbeđen je smeštaj i ishrana. Učenici 4/1 razreda boravili su u «Školi u prirodi» na Letenci.Učenici Škole osvojili su Prelazni pehar na opštinskom takmičenju “Pokaži šta znaš osaobraćaju”. Na saveznom takmičenju Pokreta “Nauka mladima” u Novom Sadu Bojana Bjekić osvojila je srebrnu plaketu a Marija Decra bronzanu. Đacima su svoje stihove govorili pesnici: Desanka Maksimović u društvu sovjetske koleginice Margaret Aliger, Miroslav Antić i Ljubomir Ršumović.Diplome “Vuk Karadžić” dobili su: Valerija Feher, Marija Juhas, Stipan Vujić, Svetlana Karabaš, Dragana Kraljević, Zoran Lolin, Svetlana Marić, Sofija Nićetin, Dušanka Sekulić i Gordana Subakov. Diploma “Svetozar Marković” dodeljena je: Ilonki Karolji, Valeriji Feher i Mariji Vingren. Diplomu “Mihajlo Petrović-Alas” dobili su: Radenko Vukas, Gordana Subakov, Sofija Nićetin, Svetlana Karabaš, Predrag Žikić, Zoran Lolin, Dušanka Sekulić, Stipan Vujić, Dragana Kraljević i Ilonka Seleši. Diploma “Jovan Mikić - Spartak” dodeljena je: Sofiji Nićetin, Dušanki Sekulić, Maji Dimitrijević, Ilinki Bašić i Andrašu Tormi. Diplomu “Stevan Mokranjac” dobili su: Judita Vadaski, Zorica Latinović, Vesna Gavrić, Dragana Kraljević, Svetlana Karabaš, Verica Popov, Dušanka Sekulić, Gordana Subakov, Svetlana Marić i Sofija Nićetin. U organizaciji Škole i SIZ-a za zdravstvo 7 učenika je provelo 14 dana na Zlatiboru a 138 u Vrsaru.

1979/80

Školska godina počela je 3. septembra a upisalo je 865 đaka koji su bili raspoređeni u 31 odeljenje. U Školu je prvi put od osnivanja 26. marta 1980. godine unesena štafeta mladosti u ruci učenika 8/2 razreda Igora Vijatova a iznela je Klaudija Knežević, učenica 8/2 razreda. U školskom Letopisu stoji zapisano “da nikada u Školi nije bilo takve tišine kao kada se saznalo da štafeta stiže pred Školu. Bio je to trenutak nade i iščekivanja, da bi se odmah pretvorio u buru radosti i oduševljenja”. Na zahtev građana, program koji je tom prilikom izveden ponovljen je 15. aprila u sali Doma kulture. Na vest o smrti Josipa Broza Tita nastavnici su, nakon komemorativne sednice, uputili telegram Centralnom komitetu SKJ i Predsedništvu SFRJ. Telegrame saučešća uputili su Omladinska organizacija i Pionirski odred.
  VI STE 18112. POSETILAC.

AŽURIRANO DANA:
10.10.2012.
   
    Copyright © (2010-2012) - OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ" - BEČEJ