Друга шанса

10/8/2019

17.09.2019. ОШ ,,Север Ђуркић“ врши упис, за школску 2019/2020. годину, свих заинтересованих полазника који немају завршену основну школу. Настава почиње у октобру. I година учења, први циклус– од I до IV разреда II година учења, други циклус – V и VI разред III година учења, трећи циклуц – VII и VIII разред За све информације обратите се Оливери Стјепановић, андрагошком асистенту на број 063/8746704 или на број школе 021/6915-840.