Rušimo predrasude!

10/27/2019

Na svakom ČOS-u, V3 obeležava Dan nečega. Dosad smo imali Dan džentlmena i Dan džentlmenki, a danas je bio Dan borbe protiv predrasuda i stereotipa! Imali smo bedževe sa natpisima, dečaci ("Volim roze boju", " I dečaci plaču", "Imao sam loknice, dugu kosu"...), Devojčice su nosile bedževe sa porukama: "Volim fudbal", "Sport nije samo za dečake"...Nastavnica je nosila - "Žene su dobri vozači"... Pitali smo Bečejce da li znaju šta su stereotipi i da li imaju predrasude. Bečejci se nisu baš proslavili odgovorima, bar one starije generacije, ali, hvala bogu, mladi itekako znaju šta su stereotipi i zašto su loši. Zato smo starijima objasnili značenje ovih reči, na šta su oni, iskreno odgovarali da li ih imaju ili ne. Dobro smo se zabavili, nešto naučili.