Tehnologija u službi matematike

11/1/2019

30.10.2019. Četvoro učenika je održalo dve prezentacije u 7/2 odeljenju, kod prof. Gordane Glavinić. Jedna je vezana za gradivo koje se trenutno radi - Pitagorina teorema koju su radile Tara Vukobrat i Katarina Kiš. Druga prezentacija bila je Zanimljiva matematika, u kojoj su učenici Mateja Medić i Stefan Evans prikazali zadatke koje su učenici pokušavali da reše, kao i razne zanimljive činjenice o prirodnim i iracionalnim brojevima. Na kraju časa učenici su međusobno razmenjivali utiske o prezentacijama. Bravo!