Az iskola házirendje

 

A tanulóknak… A pedagógusoknak… A szülőknek/törvényes képviselőknek…

-          az iskolábaa tanóra kezdete előtt 15 perccel kell megérkezniük.

-          Meg kell óvni az iskola tulajdonátés ügyelni kell az iskola rendjére és tisztaságára.

-          a tanórákonaktívan részt kell venniük.

-          tisztelettudóan és előzékenyen kell viselkedniük az iskola dolgozóival szemben.

-          a folyosókon és az előcsarnokban fegyelmezetten kell közlekedniük, mindannyiunk biztonsága érdekében.

-          az uzsonnát a nagyszünet ideje alatt kell elfogyasztaniuk az étkezőben vagy az udvaron. A tantermekben nem engedélyezett az étkezés.

-          a konfliktusokat szóban kell rendezniük.

-          a szemetet az arra kijelölt helyen kell eldobniuk.

-          tiszteletben kell tartaniuk az öltözködési szabályzatot.

-          a szülőkre az iskolaudvarban kell várakozniuk.

-          hiányzás esetén elsőként az osztályfőnököt kell értesíteniük.

-          tisztelniük és értékelniük kell egymás különbözőségeit.

-          be kell tartaniuk a Diákönkormányzat határozatait.

-          az iskolábaa tanóra kezdete előtt 15 perccel kell megérkezniük.

-          a csengetési rendnek megfelelően/időben kell megérkezniük a tanórákra.

-          a dokumentációt folyamatosan és felelősségteljesen kell vezetniük.

-          az ügyeletességgel járó kötelezettségeket rendszeresen és lelkiismeretesen kell ellátniuk. Az ügyeletes pedagógusnak 30 perccel az ügyelet megkezdése előtt kell megérkeznie az iskolába.

-          a minőségi oktatásérdekében naprakésznek kell lenniük.

-          szem előtt kell tartaniuk a horizontális és vertikális együttműködés szabályait, a kollegialitás elvét, a tanórákon változatos, ötletgazdag munkamódszereket kell alkalmazniuk.

-          tiszteltben kell tartaniuk az egyéni beszélgetésekre szánt időt.

-          tiszteletben kell tartaniuk a öltözködési szabályzatot.

-          időben kell értesíteniük az iskolaigazgatót a munkavégzés akadályának okairól.

-          tiszteltben kell tartaniuk a tanulók jogait, még akkor is, ha azok nem viselkednek példásan. Tisztelniük kell a tanulók nemzeti, vallási vagy felekezeti hovatartozását.

-          ki kell kapcsolniuk telefonkészüléküket a tanítás kezdete előtt.

-          az írásbeli felmérők eredményét meg kell osztaniuk a diákokkal, a szülőkkel vagy a törvényes képviselőkkel.

-          szabályosan és felelősségteljesen kell megállniuk/parkolniuk az iskolaépülete előtt, amikor a gyermeket iskolába hozzák, vagy a tanítási nap végén az intézményből elviszik.

-          a diákokat a gyermekbejárat felől, az udvaron keresztül kell bekísérniük az iskolába.

-          a szülői értekezletekre és individuális beszélgetésekre időben kell megérkezniük.

-          az iskolába történő látogatások alkalmával értesíteniük kell az intézmény előcsarnokában helyet foglaló ügyeletes személyt.

-          tiszteletben kell tartaniuk, hogy a virtuális térben (Viber) működő szülői csoportok a gyors és hatékony információcsere eszközei.

-          a tanuló hiányzása esetén elsőként az osztályfőnököt kell értesíteniük.

-          tiszteletben kell tartaniuk a tanítók, a tanárok és az iskolaigazgató magánszféráját, szabadidejét.

-          a felmerülő problémák esetén elsőként az osztályfőnököt kell értesíteniük.

-          szükséges megismerkedniük a diákok magatartására vonatkozó szabálykönyvvel.

052946

Мини календар

április 2024
hkscpsv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930