1.1 СТРУЧНИ ОРГАНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 Наставничко веће

 Одељенско веће

 Стручно веће за разредну наставу

 Стручна већа за област предмета
• Стручно веће за српски језик и стране језике
• Стручно веће за природне науке
• Стручно веће за друштвене науке
• Стручно веће за уметност и вештине

 Педагошки колегијум

Сања Бакрач– директор
Маја Радошевић – психолог
Милка Пашин – педагог
Душанка Вијатов-библиотекар
Координатори школских тимова
Председници Стручних актива

 Стручни активи
• Стручни актив за матерњи језик
Надежда Божовић- координатор
Клементина Кутика Мађар-заменик координатора
Дајана Дујаковић
Тања Јаћовић

• Стручни актив за математику и физику
Агоштон Легвари- координатор
Саболч Керингер -заменик координатора
Бранкица Тапавица
Данијела Петковић

• Стручни актив за историју и географију
Ана Стражмештеров- координатор
Ана Ракић-заменик координатора
Александар Новков
Золтан Секач

• Стручни актив за биологију и хемију
Фечик Карољ - координатор
Дејан Станкин-заменик координатора
Златка Тошић
Виолета Гутић
Катарина Месарош

• Стручни актив за физичке и спортске активности:
Миљан Бојовић- координатор
Кристина Чаби Секач- заменик координатора
Боро Миљуш

• Стручни актив за стране језике
Јелена Кузмановић-координатор
Јасмина Петровић-заменик координатора
Светлана Динић
Светлана Ковачев
Милена Златковић

• Стручни актив за музичку и ликовну културу
Андреа Карољи-координатор
Елеонора Степанов Тол-заменик координатора
Весна Паунов
Ксенија Пашић

• Стручни актив за информатику и технику и технологију
Ивана Раичевић-координатор
Саша Љубовић-заменик координатора

• Стручни актив учитеља:
Маријана Докић-координатор
Хорват Тимеа- заменик координатора
Маријана Деспотовић
Агота Лауц
Ирена Николић
Изабела Хањи
Боро Миљуш
Лида Поповић
Ивана Кикић
Даница Радаковић
Шинкович Габриела
Биљана Рајков
Бранка Цвејанов
Санела Скакић

• Стручни актив за развојно планирање
Маја Радишевић- координатор
Дајана Дујаковић- заменик координатора
Милка Пашин
Ана Ракић
Данијела Петковић
Светлана Ковачев
Сања Бакрач
члан Савета родитеља
председник Ђачког парламента

• Стручни актив за развој школског програма
Маја Дудварски -координатор
Светлана Динић-заменик координатора
Лида Поповић
Бранка Цвејанов
Агота Лауц
Даница Радаковић
Бранка Тапавица
Данијела Петковић
Карољ Ферчик
Биљана Рајков

 Тимови

• Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Золтан Секач- координатор
Александар Новков - заменик координатора
Педагог школе
Психолог школе
Маријана Деспотовић
Кристина Чаби Секач
Јелена Кузмановић
представник Савета родитеља
представник Ученичког парламента

• Тим за професионални развој запослених (стручно усавршавање)
- координатор
Милена Златковић- заменик координатора
Ферчик Карољ
Маја Дудварски

Бојовић Миљан

• Тим за одржавање школског сајта и администрирање facebook странице
Душанка Вијатов- координатор
Саша Љубовић – заменик координатор
Клементина Кутика Мађар
Светлана Динић
Кристина Секач
Дајана Дујаковић
Агота Лауц
Маја Дудварски

• Тим за инклузивно образовање
Јасмина Петровић- координатор
Маријана Деспотовић- заменик координатора
Рајков Биљана
Динић Светлана
Маја Дудварски
Милка Пашин
Боро Миљуш
Ивана Кикић
Даница Радаковић

• Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Ивана Кикић-координатор
Маја Дудварски- заменик координатора
Карољ Ферчик
Милка Пашин
Драгана Микалачки
представник Ученичког парламента
члан Савета родитеља

• Тим за вредновање и самовредновање
Дајана Дујаковић –координатор
Милка Пашин- заменик координатора
Ракић Ана
Бранка Цвејанов
Маја Дудварски
представник Ученичког парламента
члан Савета родитеља

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Ана Ракић– координатор
Бранка Цвејанов - заменик координатор
Лида Поповић
Надежда Божовић
Ивана Раичевић
Ана Стражмештеров

• Тим за културно-уметничке активности
Весна Паунов- координатор
Ирена Николић- заменик координатора
Ксенија Пашић
Биљана Јовић
Оливера Стјепановић
Душанка Вијатов
Надежда Божовић
Тол Степанов Елеонора
Дајана Дујаковић

• Тим за праћење и писање пројеката и Еразмус плус тим
Светлана Ковачев- координатор
Золтан Секач-заменик координатора
Кристина Чаби Секач
Светлана Динић
Карољ Ферчик
Јасмина Петровић
Саша Љубовић

• Тим за организацију екскурзија
Александар Новков-координатор
Ана Ракић- заменик координатора
Месарош Катарина
Маја Докић
Боро Миљуш

• Тим за ФООО
Оливера Стјепановић-координатор андрагошки асистент
Александра Рајић
Роберт Гуљаш
Јована Ракић
Александра Ћук

• Тим за школску вршњачку медијацију и реституцију
Биљана Јовић- координатор
Маја Радошевић- заменик координатор
Драгана Микалачки
Лида Поповић
Марија Праизовић
Милка Пашин

• Тим за једносменски обогаћени рад
Ана Ракић-координатор
Дејан Станкин-заменик координатора
Дајана Дујаковић
Чаби Секач Кристина
Милка Пашин
Психолог школе

• Санитарно-хигијенски епидемиолошки тим
Тања Мрђанов
Светлана Балашка
Јелица Вукас

056607

Мини календар

мај 2024
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031